Ujhelyi Imre Általános Iskola

9200 Mosonmagyaróvár Ujhelyi Imre u. 69.

Aktuális


-----------

Napközi házirendje

-----------

Majoroki Iskola Tanulóiért

Alapítvány támogatása

adószám:

18970049-1-08

-----------

Tájékoztató a köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről

-----------

Idegen nyelvi mérés

Héja a suliban

Örökségünk - Videó

Az "Örökségünk" mozgalom országos klippályázatán több mint száz videó közül a "Legkreatívabb videó" címet nyerte el iskolánk klipje.


Majoroki Iskola Tanulóiért Alapítvány

Alapítványi kapcsolatok

Kapcsolódó linkek

Napközi házirendje


 NAPKÖZI HÁZIRENDJE

 

 

A napközibe való jelentkezés és felvétel szabályai:

 

Ø Napközibe jelentkezni minden tanév végén (a következő évre vonatkozóan) külön nyomtatványon lehet. 

 

Ø Szeptember végéig jelezni kell a tanuló délutáni elfoglaltságait (iskolai és iskolán kívül szervezett különóráit).

 

Ø A tanuló napirendjében bekövetkezett változásokat a szülőnek írásban kell jeleznie a napközis tanítónak.

 

 

Működési rend a napköziben:

 

Ø A napközis foglakozás minden nap a tanuló utolsó órája után kezdődik és 1600 óráig tart.

 

Ø 1600 és 1700 óra között összevont napközis ügyeletet biztosít az iskola, az erre a célra kijelölt tanteremben. (Középső épület 4.b osztályterme)

 

Ø 1700 óra után napközis ügyelet nincs.

 

Ø A napközis foglalkozások termei: 1 – 4. évfolyamig az osztályok tantermei.

 

Ø A napköziből távozni csak a szülővel, hozzátartóval vagy a szülő írásbeli kérésére lehet.

 

Ø A tanulónak távozáskor kötelessége elköszönni a tanítótól, ill. az ügyeletes tanítótól.

 

Ø Ha a tanuló különóra miatt, vagy más okból már elhagyta az iskolát, a napközibe vagy az ügyeleti időre már nem jöhet vissza.

 

Ø A fakultációkra, azok megkezdése előtt 5 perccel lehet elindulni, ha a fakultációt tartó tanító nem érkezik meg, a tanuló köteles visszamenni a csoportjához.

A tanulás szervezése:

 

Ø A délutáni tanulási idő:

1400 – 1500 közötti időszakban van.

 

Ø Lehetőség szerint minden tanulónak el kell végeznie a feladatait tanulási időben. Amennyiben hiányos feladattal megy haza, ezt a szülőnek jelezni kell.

 

Ø A „tanulási idő védett”. A szülő a tanulót vagy a tanulás megkezdése előtt, vagy csak utána viheti el.

 

Ø Ha a tanuló különórája a tanulási időre esik, a házi feladat elkészülte a tanuló kötelessége, ill. a szülő felelőssége.

 

 

Az étkezés befizetése, az ebédlő rendje:

 

Ø Az étkezések befizetésének rendjéről, esetleges változásokról a Szülőket külön tájékoztatjuk.

 

Ø A tanulók csoportjukkal együtt, meghatározott időben ebédelnek. Az ebédelési rend szabályozza az étkezés idejét.

 

Ø Tanuló a csoporttól eltérő időben, önállóan csak indokolt esetben, tanítói engedéllyel ebédelhet.

 

Ø Az egyénre szabott (cukor-, glutén-, tejmentes stb.), illetve az otthonról hozott ételek elfogyasztása is a csoport étkezésével egy időben történik.

 

Ø Az ebédlőből ételt, tányért, poharat, evőeszközt kivinni tilos!

 

Ø Az ebédlőbe szülő, hozzátartozó nem léphet be, a gyermeket az ebédlő előtt vagy a folyosón kell megvárni.

Ø A tanuló az ebédlőben kabátban, sapkában ill. táskával nem tartózkodhat, ezeket vagy az ebédlő folyosóján lévő fogasokon kell hagynia.

 

Ø A csoportoknak az uzsonnát legkésőbb 1400 óráig el kell vinniük az ebédlőben lévő polcokról.

 

 

 

 

Szabadidő, játék az udvaron:

 

Ø Napközi időben „tanóra” előtt és után a napközis tanító szabadidős foglalkozást, játékot szervez.

 

Ø A játékok színtere az osztályterem, vagy az udvar.

 

Ø Az iskolán kívül szervezett programokról (játszótér, kirándulás, kulturális program) a tanító előre tájékoztatja a szülőket.

 

Ø A rövidebb kimozdulásokról (séta) a tanterem ajtóján vagy a mellette lévő üzenőfalon helyez el tájékoztatót a tanító.

 

Ø Az udvaron és az osztálytermekben a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak.

 

 

 

 

 

Záró rendelkezés:

 

Jelen napközis házirend 2018. szeptember 1-én lép életbe.