Ujhelyi Imre Általános Iskola

9200 Mosonmagyaróvár Ujhelyi Imre u. 69.

Aktuális


-----------


-----------

Majoroki Iskola Tanulóiért

Alapítvány

adószáma:

18970049-1-08

-----------


PÁLYÁZAT

2019

-----------

Tájékoztató a köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről

-----------

Idegen nyelvi mérés

----------- 

Környezetvédelem (videó)

Az Aquaworld Budapest "Nyerj osztálykirándulást!" környezetvédelmi pályázatán (2019) felső tagozatos kategóriában nyert iskolánk 5.b osztálya.

                 ***

Örökségünk (videó)

  Az "Örökségünk" mozgalom országos klippályázatán iskolánk klipje több mint száz videó közül a "Legkreatívabb videó" címet nyerte el.

-----------

Étlap

Majoroki Iskola Tanulóiért Alapítvány

Alapítványi kapcsolatok

Kapcsolódó linkek


 Pedagógusok:


 intézményvezetés:

 Fülöp Gertrúd - testnevelés, etika

 Bérciné Iváncsics Etelka - történelem

 Papp Zsolt – matematika, fizika, informatika


 munkaközösség-vezetők:

 Bojér Béla - német nyelv, történelem

 Sebőkné Schlitt Zsuzsanna - alsó tagozat

 Posztós Judit - alsó tagozat (napközi)


 Arlay Frigyes - testnevelés, úszás

 Bartalos Andrea - tanulásban akadályozott tanulók fejlesztése

 Biró Máté - angol nyelv

 Bojér-Varga Szilvia – ének, etika, kórus

 Czifrik Balázs – magyar nyelv és irodalom, tánc-és dráma

 Döbröntei Ágnes - alsó tagozat (napközi), német nyelv

 Gál Attiláné - alsó tagozat (napközi), könyvtár

 Glaser Istvánné - matematika, fizika

 Győriné Litresits Réka - alsó tagozat

 Harangozóné Orosz Ágnes - alsó tagozat

 Horváthné Hoffmann Éva - alsó tagozat, könyvtár

 Kézdiné Vörös Zsanett - matematika, alsó tagozat (napközi)

 Kleé Istvánné - magyar nyelv és irodalom

 Kovácsné Kertész Judit - alsó tagozat (napközi)

 Köpcsényiné Marton Katalin - matematika, könyvtár

 Laposáné Nagy Aranka - alsó tagozat

 Magyar Hanna - testnevelés

 Mészely Adél – alsó tagozat (napközi)

 Mészely József - alsó tagozat (napközi)

 Nagy-Mészáros Szabina - alsó tagozat

 Proity Olga - földrajz, rajz, természetismeret

 Sólyom Mária – technika, hon- és népismeret

 Stankovics Antal – alsó (napközi), gyógytestnevelés

 Stiaszny Erika - alsó tagozat, könyvtár

 Szántóné Soós Éva - alsó tagozat (napközi), könyvtár

 Tubáné Major Ildikó - biológia, kémia, természetismeret

 Dr. Varga Zoltánné Mészáros Emőke - alsó tagozat, német nyelv

 Vokony Adrienn - alsó tagozat

 

 Oktatást-nevelést segítő dolgozók:


 Drobilits Gabriella - iskolatitkár

 Kiss Ilona - pedagógiai asszisztens


 

 Óraadók:


 Magyarné Kiss Mónika - informatika

 Mladonyiczki Edit - tánc

 Németh László - sakk

 Varga Ivett - utazó gyógypedagógus

 Palenik József, Balogh Tímea - néptánc

 Sági Éva - hitoktató

 Sebőkné Palme Éva - hitoktató