Ujhelyi Imre Általános Iskola

9200 Mosonmagyaróvár Ujhelyi Imre u. 69.

Aktuális


vvvvv


vvvvv

 

vvvvv

Majoroki Iskola Tanulóiért

Alapítvány

adószáma:

18970049-1-08

vvvvv

Alapító okirat

Beiskolázási körzet

Házirend

Napközi házirendje

Pedagógiai program

SZMSZ

Munkaterv

Közzétételi lista

vvvvv

Adatkezelési tájékoztató és  (általános és eseti) hozzájáruló nyilatkozat             fotó és videó készítéséről

vvvvv

Tájékoztató a köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről

vvvvv

Idegen nyelvi mérés 2021

vvvvv

Majoroki Iskola Tanulóiért Alapítvány

Alapítványi kapcsolatok

Videók

Környezetvédelem (2019)

Az Aquaworld Budapest "Nyerj osztálykirándulást!" környezetvédelmi pályázatán felső tagozatos kategóriában nyert iskolánk 5.b osztálya.

vvvvv

Örökségünk (2016)

  Az "Örökségünk" mozgalom országos klippályázatán iskolánk klipje több mint száz videó közül a "Legkreatívabb videó" címet nyerte el.

vvvvv

Kapcsolódó linkek


 Pedagógusok:


 intézményvezetés:

   Fülöp Gertrúd - etika

   Bérciné Iváncsics Etelka - történelem

   Papp Zsolt – matematika, fizika


 munkaközösség-vezetők:

   Bojér Béla - német nyelv, történelem

   Sebőkné Schlitt Zsuzsanna - alsó tagozat

   Posztós Judit - alsó tagozat (napközi)


   Arlay Frigyes - testnevelés, úszás

   Bartalos Andrea - tanulásban akadályozott tanulók fejlesztése

   Biró Máté - angol nyelv

   Bojér-Varga Szilvia - ének, etika, kórus

   Bognárné Karácsony Mária - alsó tagozat

   Borosné Bertha Alexandra - magyar nyelv és irodalom, történelem

   Döbröntei Ágnes - alsó tagozat (napközi), német nyelv

   Glaser Istvánné - matematika, fizika

   Gulyás Andrásné - alsó tagozat (napközi)

   Harangozóné Orosz Ágnes - alsó tagozat

   Horváthné Hoffmann Éva - alsó tagozat, könyvtár

   Kézdiné Vörös Zsanett - matematika, alsó tagozat (napközi)

   Kleé Istvánné - magyar nyelv és irodalom

   Kovácsné Kertész Judit - alsó tagozat (napközi)

   Köpcsényiné Marton Katalin - matematika, könyvtár

   Kuklis József - informatika

   Laposáné Nagy Aranka - alsó tagozat

   Magyar Hanna Franciska - testnevelés

   Mészely Adél - alsó tagozat (napközi)

   Nagy-Mészáros Szabina - alsó tagozat

   Proity Olga - földrajz, rajz, természetismeret

   Salamon-Váradi Angelika - alsó tagozat

   Sidó Karola Lilla - alsó tagozat, angol nyelv 

   Sólyom Mária - technika, hon- és népismeret

   Stankovics Antal - alsó (napközi), gyógytestnevelés

   Stiaszny Erika - alsó tagozat, könyvtár

   Dr. Varga Zoltánné Mészáros Emőke - alsó tagozat, német nyelv

   Vokony Adrienn - alsó tagozat

 

 Oktatást-nevelést segítő dolgozók:

   Drobilits Gabriella - iskolatitkár

   Kiss Ilona - pedagógiai asszisztens

   Balla Anita - pedagógiai asszisztens

 

 Óraadók:

   Bérci Csaba - dráma és színház, könyvtár

   Fenyvesi Gyöngyi - biológia

   Mladonyiczky Edit - tánc

   Németh László - sakk

   Sebő Ilona - kémia

   Szántóné Soós Éva - könyvtár

   Sági Éva - hitoktató

   Sebőkné Palme Éva - hitoktató


Technikai dolgozó:

   Csikos Krisztián - karbantartó gondnok