Ujhelyi Imre Általános Iskola

9200 Mosonmagyaróvár Ujhelyi Imre u. 69.

Aktuális


-----------


-----------

Majoroki Iskola Tanulóiért

Alapítvány

adószáma:

18970049-1-08

-----------

Tájékoztató a köznevelési intézmények részére a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről

-----------

Idegen nyelvi mérés

----------- 

Környezetvédelem (videó)

Az Aquaworld Budapest "Nyerj osztálykirándulást!" környezetvédelmi pályázatán felső tagozatos kategóriában nyert iskolánk 5.b osztálya.

Örökségünk (videó)

  Az "Örökségünk" mozgalom országos klippályázatán iskolánk klipje több mint száz videó közül a "Legkreatívabb videó" címet nyerte el.

-----------

Majoroki Iskola Tanulóiért Alapítvány

Alapítványi kapcsolatok

Kapcsolódó linkek

Iskolai dolgozók


Pedagógusok

Fülöp Gertrúd - testnevelés

Bérciné Iváncsics Etelka - történelem

Papp Zsolt – matematika, fizika

Bojér Béla - német nyelv, történelem

Sebőkné Schlitt Zsuzsanna - alsó tagozat

Vokony Adrienn - alsó tagozat (napközi)

Arlay Frigyes - testnevelés, úszás

Bartalos Andrea - tanulásban akad. fejl.

Bojér-Varga Szilvia – ének, etika

Czifrik Balázs – magyar, tánc-és dráma

Döbröntei Ágnes - német, alsó (napközi)

Gál Attiláné - alsó tagozat

Glaser Istvánné - matematika, fizika

Győriné Litresits Réka - alsó tagozat

Harangozóné Orosz Ágnes - alsó tagozat

Horváthné Hoffmann Éva - alsó tagozat

Kleé Istvánné - magyar

Kovácsné Kertész Judit - alsó tagozat

Köpcsényiné Marton Katalin - könyvtár

Kránitz Cecília - alsó tagozat

Laposáné Nagy Aranka - alsó tagozat

Mészely Adél – alsó tagozat (napközi)

Mészely József - alsó tagozat (napközi)

Posztós Judit - alsó tagozat (napközi)

Pődör Ramóna - testnevelés

Proity Olga - földrajz, rajz

Sólyom Mária – technika, hon- és népismeret

Stankovics Antal – alsó (napközi), gyógytorna

Stiaszny Erika - alsó tagozat

Szántóné Soós Éva - alsó tagozat

Tubáné Major Ildikó - biológia, kémia, etika

Biró Máté - angol

Dr. Varga Zoltánné Mészáros Emőke - alsó tagozat, német nyelv

Vörös Zsanett - matematika, alsó (napközi)

 

Oktatást-nevelést segítő dolgozók

Drobilits Gabriella - iskolatitkár

Kiss Ilona - pedagógiai asszisztens

-

Óraadók

Horváth László - fizika

Magyarné Kiss Mónika - informatika

Kuklis József - Informatika

Mladonyiczki Edit - tánc

Palenik József - néptánc

Balogh Tímea - néptánc

Both Zoltán - hitoktató

Sági Éva - hitoktató

Sebőkné Palme Éva - hitoktató