Ujhelyi Imre Általános Iskola

9200 Mosonmagyaróvár Ujhelyi Imre u. 69.

Étlap

Majoroki Iskola Tanulóiért Alapítvány

Alapítványi kapcsolatok

Videók

Környezetvédelem (2019)

Az Aquaworld Budapest "Nyerj osztálykirándulást!" környezetvédelmi pályázatán felső tagozatos kategóriában nyert iskolánk 5.b osztálya.

                 ***

Örökségünk (2016)

  Az "Örökségünk" mozgalom országos klippályázatán iskolánk klipje több mint száz videó közül a "Legkreatívabb videó" címet nyerte el.

-----------

Kapcsolódó linkek


 Pedagógusok:


 intézményvezetés:

 Fülöp Gertrúd - testnevelés, etika

 Bérciné Iváncsics Etelka - történelem

 Papp Zsolt – matematika, fizika, informatika


 munkaközösség-vezetők:

 Bojér Béla - német nyelv, történelem

 Sebőkné Schlitt Zsuzsanna - alsó tagozat

 Posztós Judit - alsó tagozat (napközi)


 Arlay Frigyes - testnevelés, úszás

 Bartalos Andrea - tanulásban akadályozott tanulók fejlesztése

 Bertha Alexandra – magyar nyelv és irodalom, történelem 

 Biró Máté - angol nyelv

 Bojér-Varga Szilvia – ének, etika, kórus

 Döbröntei Ágnes - alsó tagozat (napközi), német nyelv

 Glaser Istvánné - matematika, fizika

 Győriné Litresits Réka - alsó tagozat

 Harangozóné Orosz Ágnes - alsó tagozat

 Horváthné Hoffmann Éva - alsó tagozat, könyvtár

 Kézdiné Vörös Zsanett - matematika, alsó tagozat (napközi)

 Kleé Istvánné - magyar nyelv és irodalom

 Kovácsné Kertész Judit - alsó tagozat (napközi)

 Köpcsényiné Marton Katalin - matematika, könyvtár

 Kuklis József - informatika

 Laposáné Nagy Aranka - alsó tagozat

 Magyar Hanna - testnevelés

 Mészely Adél – alsó tagozat (napközi)

 Mészely József - alsó tagozat (napközi)

 Nagy-Mészáros Szabina - alsó tagozat

 Proity Olga - földrajz, rajz, természetismeret

 Sidó Karola Lilla - alsó tagozat, angol nyelv 

 Sólyom Mária – technika, hon- és népismeret

 Stankovics Antal – alsó (napközi), gyógytestnevelés

 Stiaszny Erika - alsó tagozat, könyvtár

 Szántóné Soós Éva - alsó tagozat (napközi), könyvtár

 Tubáné Major Ildikó - biológia, kémia, természetismeret

 Váradi Angelika - alsó tagozat 

 Dr. Varga Zoltánné Mészáros Emőke - alsó tagozat, német nyelv

 Vokony Adrienn - alsó tagozat

 

 Oktatást-nevelést segítő dolgozók:


 Drobilits Gabriella - iskolatitkár

 Kiss Ilona - pedagógiai asszisztens


 

 Óraadók:


 Bérci Csaba - dráma és színház, könyvtár

 Mladonyiczki Edit - tánc

 Németh László - sakk

 Varga Ivett - utazó gyógypedagógus

 Palenik József, Balogh Tímea - néptánc

 Sági Éva - hitoktató

 Sebőkné Palme Éva - hitoktató