Ujhelyi Imre Általános Iskola

9200 Mosonmagyaróvár Ujhelyi Imre u. 69.

Étkezés


vvvvv

Majoroki Iskola Tanulóiért Alapítvány

Alapítványi kapcsolatok

Videók

Környezetvédelem (2019)

Az Aquaworld Budapest "Nyerj osztálykirándulást!" környezetvédelmi pályázatán felső tagozatos kategóriában nyert iskolánk 5.b osztálya.

vvvvv

Örökségünk (2016)

  Az "Örökségünk" mozgalom országos klippályázatán iskolánk klipje több mint száz videó közül a "Legkreatívabb videó" címet nyerte el.

vvvvv

Kapcsolódó linkek


Iskolánk célja, oktatási alapelvei

Harmonikus, hagyományokat tisztelő, színes, sokoldalú egyéniségek kialakítása, fejlesztése, akik számára fontos érték a tudás, s képesek alkalmazkodni a gyorsan változó világhoz.

Segítünk abban, hogy mindenki képességeinek optimumát nyújthassa. Ennek érdekében megteremtjük a neveléshez, oktatáshoz, az alkotó munkához nélkülözhetetlen nyugodt, diákközpontú, demokratikus iskolai légkört.

A művészeti nevelés erősítése érdekében tanulóink számára magas színvonalon működő kórust szerveztünk. Délutánonként kézműves foglalkozásokon tevékenykedhetnek a gyerekek, színházi előadásokon vehetnek részt, sőt a Theatrum Ad Flexum keretein belül a színház munkájába is bekapcsolódhatnak.

A mindennapos testnevelés bevezetése óta a sportnak is kiemelt szerepet szánunk. Tanulóink sakkozhatnak, és sokféle sportkört választhatnak labdarúgástól az atlétikáig.

Az egészséges életmódra nevelés, a szenvedélybetegségek megelőzése kiemelt jelentőségű. Diákjaink számára hasznos és csábító szabadidős programokat szervezünk. A sportpálya, a barátságos zöld udvar is a gyerekek jó közérzetét biztosítja.


vvvvvvvvv

Névadónk Ujhelyi Imre

A magyar agrártudomány egyik kimagasló alakja. Apja Ujhelyi Mátyás földbirtokos volt. A Magyaróvári Gazdasági Akadémián (1884-1886) és a Budapesti Állatorvosi Főiskolán folytatott tanulmányokat. Magyaróváron tanársegéd lett az állatgyógyászati tanszéken. 1893-ban nevezték ki tanárrá. Tanulmányozta és könyvbe foglalta a német nyelvű országok szarvasmarha-tenyésztését (1894). 1896-ban rendkívüli, 1898-ban rendes tanár lett. Állategészségtant és tejgazdaságtant adott elő. 1896-ban megszervezte a Magyaróvári Szarvasmarha-Tenyésztési (Tenyésztő) Egyletet, amelyhez sikeres községi tejszövetkezetek kapcsolódtak később. A „Köztelek”-ben és más német és magyar nyelvű szaklapokban sokat cikkezett a tejgazdálkodás érdekében. 1903-ban megalapította Magyaróváron az Országos Tejkísérleti Állomást, amelyhez sajtgyár kapcsolódott (Óvári és Illmici sajtok). Itt kezdték hazánkban a nagyüzemi vaj- és sajtgyártást és a kapcsolódó kutatást. A korszerű szarvasmarha tenyésztés magyarországi megalapozója volt. Sokat tett a szarvasmarha betegségek (gümőkór) leküzdéséért. A gümőkór megállapítására kidolgozott Bang-Ujhelyi eljárás nevét nemzetközileg is elismertté tette. Nemzetközi kongresszusokon adott elő állatgyógyászati témákról. 1893-ban - szintén a helyi akadémiához kapcsolódóan - Országos Állatgyógyászati Állomást hozott létre. Rengeteg előadást tartott és foglalkozott a Moson megyei tejszövetkezeti mozgalommal. A vásárlásoktól a tartáson át a versenyekig és törzskönyvezésig mindent szervezett és végzett. Ami itt Moson megyében létrejött, az országosan is példamutató volt. Egész falvak emelkedtek fel a megyében munkája nyomán. Az új, simmenthalival keresztezett állomány az eddigieknél sokkal több tejet adott. 1909-ben a Magyaróvári Gazdasági Akadémia igazgatója lett. 1936-ban Levélen és Magyaróváron egyszerre állították fel szobrát, Pátzay Pál alkotását. Az egyetem belső udvarán látható a róla készült dombormű. A városban utcát és iskolánkat nevezték el a kiváló emberről. Szobra Budapesten a Földművelési Minisztérium falánál is megtalálható a legnagyobb magyar agrárszakemberek között. Magyaróváron helyezték örök nyugalomra. Sírját iskolánk tanulói gondozzák.